Het toepassen van een montessori-inrichting

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Het toepassen van een montessori-inrichting

Het montessori-onderwijs is een onderwijsmethode die ontwikkeld is door Maria Montessori. Deze methode focust zich op de individuele ontwikkeling van het kind en gaat uit van het idee dat kinderen van nature nieuwsgierig en leergierig zijn. Het toepassen van een montessori-inrichting kan daarom bijdragen aan een leeromgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De principes van het montessori-onderwijs

Voordat een montessori-inrichting kan worden toegepast, is het belangrijk om de principes van het montessori-onderwijs te begrijpen. Deze principes zijn onder andere:

 • Zelfstandigheid stimuleren
 • Keuzevrijheid bieden
 • Werken met montessori-materialen
 • De rol van de leerkracht als begeleider in plaats van instructeur
 • De nadruk leggen op de ontwikkeling van de hele persoonlijkheid

Door deze principes toe te passen in de inrichting van een klaslokaal of kinderopvang, kan een omgeving gecreëerd worden waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Elementen van een montessori-inrichting

Er zijn verschillende elementen die bijdragen aan een montessori-inrichting. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • De inrichting van de ruimte: Een montessori-inrichting omvat vaak lage tafels en stoelen, open kasten waarin montessori-materialen overzichtelijk geplaatst zijn, en speciale hoeken voor verschillende activiteiten.
 • Montessori-materialen: Deze materialen zijn speciaal ontwikkeld om de zintuiglijke waarneming en de ontwikkeling van vaardigheden te stimuleren. Denk hierbij aan sensorisch materiaal, rekenmateriaal, taalmateriaal en materiaal voor praktische levensoefeningen.
 • De rol van de leerkracht: In een montessori-inrichting is de rol van de leerkracht anders dan in traditionele onderwijsomgevingen. De leerkracht fungeert als begeleider en observeert de behoeften en ontwikkeling van de kinderen om hen te kunnen ondersteunen in hun leerproces.

Voordelen van een montessori-inrichting

Het toepassen van een montessori-inrichting brengt verschillende voordelen met zich mee voor kinderen en leerkrachten. Enkele voordelen zijn:

 • Stimulering van zelfstandigheid: Kinderen leren in een montessori-inrichting zelf keuzes te maken en zelfstandig te werken, wat bijdraagt aan hun zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Individuele ontwikkeling: Doordat de montessori-methode zich richt op de individuele ontwikkeling van elk kind, krijgen kinderen de ruimte om in hun eigen tempo te leren en te groeien.
 • Gebruik van montessori-materialen: De materialen die gebruikt worden in een montessori-inrichting stimuleren de zintuiglijke waarneming en het zelfstandig oplossen van problemen.
 • Positieve leeromgeving: Door de nadruk te leggen op de ontwikkeling van de hele persoonlijkheid van het kind, wordt een positieve en stimulerende leeromgeving gecreëerd.

Conclusie

Het toepassen van een montessori-inrichting kan een waardevolle bijdrage leveren aan een leeromgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door de principes van het montessori-onderwijs toe te passen en de juiste elementen te integreren, kunnen kinderen gestimuleerd worden in hun zelfstandigheid, individuele ontwikkeling en positieve leerervaringen. Het is daarom de moeite waard om de mogelijkheden van een montessori-inrichting te verkennen en in te zetten in het onderwijs en de opvoeding van kinderen.